fb

Hur ofta bör man städa sitt kontor?

Svar:

Det beror lite på årstid och kontorsmiljön i sig. Vi brukar rekommendera att städa kontoret åtminstone varannan vecka för att bibehålla en ren och trivsam miljö.