fb

Miljö och kvalitet

Katarinas Städtjänst är ett lokalt företag i Varberg som utför städtjänster och riktar sig till både privatpersoner och företag. Genom våra olika städtjänster vill vi erbjuda en enklare, renare och mer stressfri vardag för våra kunder.

Vår miljö och kvalitetspolicy 

Katarinas Städtjänst bidrar till en hållbar utveckling där vi tillsammans med våra kunder strävar efter att välja produkterna och arbetsmetoderna som är bäst ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

För att minska den miljöpåverkan som våra transporter orsakar planerar vi våra uppdrag så att det blir effektiva ur transportsynpunkt.

Katarinas Städtjänst följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Vi kontrollerar kvalitén på våra tjänster via kvalitetskontroller.

Under ständig utveckling

Vi vill ständigt utveckla verksamheten och oss själva. Detta gör vi genom att ha tydliga mål, vidareutbilda oss och utveckla nya idéer och tjänster som kommer våra kunder till nytta och minskar vår miljöpåverkan.

Miljö kvalitet städning Katarinas Städtjänst Varberg
thermostar ångmaskin

Miljömärkta produkter

Det är viktigt för oss att använda medel som rengör samtidigt som det är skonsamt mot miljön. Att välja miljömärkta produkter bidrar också till en bättre arbetsmiljö för personalen. Vi utgår från miljömärkta produkter och väljer den som har minst påverkan på miljön.

Kemfri städning

Kem i all ära men visste du att det går att städa med ånga? För att ytterligare minska vår miljöpåverkan och förbättra städresultaten använder vi högeffektiva ångmaskiner från Thermostar, vilket möjliggör en djupgående och kemikaliefri rengöring.

Miljövänlig transport och återvinning 

– Vi planerar våra uppdrag på ett sätt som minimerar transporternas miljöpåverkan och främjar effektivitet ur transportsynpunkt.

  – Vår personal uppmanas att köra så miljövänligt som möjligt. 

   – Vi främjar användningen av miljövänliga transportalternativ och överväger alltid möjligheten att minska utsläpp och bränsleförbrukning.

  – För att skära ner på koldioxidutsläppet så har vi investerat i elbilar.

 

Återvinning och avfallshantering Vi hanterar avfall genom noggrann sortering och återvinning för att minimera vår miljöpåverkan, och vi strävar ständigt efter att hitta nya sätt att reducera, återanvända och återvinna de material vi använder i vår verksamhet. Genom att använda återanvändbara trasor som vi tvättar och återanvänder varje dag, minskar vi avfallet jämfört med engångsdukar och bidrar till en mer hållbar städpraxis.


Energi och vattenanvändning Vi arbetar aktivt för att minska vår energi- och vattenanvändning. Vi ser alltid till att använda precis så mycket vatten som behövs – inte mer. Och när det kommer till utrustningen, kör vi med lågenergialternativ för att hålla nere på elräkningen och vara snälla mot miljön.

Återvinning privat Varberg Katarinas Städtjänst
_G6A5978_foto_johanna_nolsa

Hållbarhet i alla led

Social hållbarhet och arbetsmiljö

Vi är är engagerade i att skapa en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet. Vårt mål är att alla anställda ska ha rättvisa arbetsvillkor och lika möjligheter oavsett bakgrund. Vi åtar oss att säkerställa trygga arbetsförhållanden där medarbetarnas välbefinnande står i centrum.Vi arbetar för att kontinuerligt förbättra och upprätthålla höga standarder för social hållbarhet och en trygg arbetsmiljö.

 

Språkutveckling

För att stödja en mångsidig arbetsstyrka erbjuder vi på Katarinas Städtjänst svenska språkutbildningar, vilket underlättar integrationen och förbättrar kommunikationen för våra anställda från olika delar av världen, som t.ex Polen och Ukraina. Genom dessa utbildningar skapar vi en mer inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare kan trivas och växa, både professionellt och personligt.

 

Hållbar framtid: vår väg framåt

Vi på Katarinas Städtjänst tar vi vårt miljöansvar på allvar. Varje dag jobbar vi med att göra våra städrutiner grönare och vår arbetsplats mer hållbar. Och det slutar inte här – vi har alltid ögonen öppna för nya metoder och tekniker som kan hjälpa oss att bli ännu bättre på det vi gör. Framtiden ser ljus ut, och vi är peppade på att fortsätta leda vägen mot en renare och mer hållbar bransch.

Vi vill ständigt utveckla verksamheten och oss själva. Detta gör vi genom att ha tydliga mål, vidareutbilda oss och utveckla nya idéer och tjänster som kommer våra kunder till nytta och minskar vår miljöpåverkan.