fb

Miljö och kvalitet

Katarinas Städtjänst är ett lokalt företag i Varberg som utför städtjänster och riktar sig till både privatpersoner och företag. Genom våra olika städtjänster vill vi erbjuda en enklare, renare och mer stressfri vardag för våra kunder.

Vår miljö och kvalitetspolicy 

Katarinas Städtjänst bidrar till en hållbar utveckling där vi tillsammans med våra kunder strävar efter att välja produkterna och arbetsmetoderna som är bäst ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

För att minska den miljöpåverkan som våra transporter orsakar planerar vi våra uppdrag så att det blir effektiva ur transportsynpunkt.

Katarinas Städtjänst följer de lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Vi kontrollerar kvalitén på våra tjänster via kvalitetskontroller.

Under ständig utveckling

Vi vill ständigt utveckla verksamheten och oss själva. Detta gör vi genom att ha tydliga mål, vidareutbilda oss och utveckla nya idéer och tjänster som kommer våra kunder till nytta och minskar vår miljöpåverkan.

Miljö kvalitet städning Katarinas Städtjänst Varberg